Για επικοινωνία:

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

gfan@fanouraki.gr

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

gfan@fanouraki.gr

Τηλέφωνο:

2152151666

6944790420=VodaFone

6977197000=CosmoteWUp

6993554444=Q+WIND